Kadın Sağlığı

Yaşamının her döneminde kadın sağlığını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkan mikrobiyota kavramının kadın sağlığı ile ilgili üstlenmiş olduğu çok kritik rolleri bulunmaktadır. Mikrobiyotanın üreme sistemi enfeksiyonları, fertilizasyon, gebelik, doğum sonu dönem ve yenidoğan sağlığı üzerine etkileri son yıllarda anlaşılmaya başlamıştır