Biocodex Türkiye

Değerlerimiz

Biocodex, bireysel ve kolektif olarak gelişmemizi sağlayan Biocodex değerlerinin elçileri oldukları için çalışanlarını takdir eder. Biocodex ekiplerini harekete geçiren güç, paylaştıkları ortak değerlerdir. Bu değerleri kendileri oluşturdukları için tüm ekiplerin bir parçasıdır. Biocodex’in DNA’sına kök salmış değerlerdir.

Biocodex DNA’sı

Biocodex değerleri, özellikle grubun dünyanın dört bir yanındaki ekiplerinden katılımcılarla yapılan şirket içi atölyeler vasıtasıyla kolektif bir çalışmaya dayanır.

Bu değerler; alçak gönüllülük ile inşa edilmiş, hasta ve müşterilere karşı eylemlerinin merkezine daima ürün kalitesini koyan, bağımsız ve hümanist bir aile şirketi olarak Biocodex DNA’sını belirlerler. Verimli bir toprağa kök salmış Biocodex’in grup olarak dünya görüşü kesinlikle pozitiftir. Yatırım yapma, geliştirme, fırsatları yakalama ve yarının bir fırsat olduğuna gerçekten inanan yeni yetenekleri kendine çekme becerisine sahiptir.

Biocodex toprağından ve DNA’sından bütün ekipleri bir arada tutan ve ileri götüren dört değer meydana çıkar. Bu değerler, tüm ekipleri ve nihayetinde tüm Biocodex yatırımcılarını azimle harekete geçiren güçlerdir.

Biocodex Örnek Teşkil Eder

Tüm ekiplerimiz, davranışlarında ve başarılarında Biocodex değerlerini besler ve bu değerlerle aynı çizgide olduklarının örneklerini devamlı olarak gösterirler, evrilmek için bu değerleri kolektif bir arzu ve isteğe dönüştürürler. İşte Biocodex’in değerleri ile aynı çizgide olduğunu gösteren örnekler:

Yenilik Getirmeye Cesaret Ediyoruz

Biocodex 2016’dan beri, mikrobiyota için orijinal ve yenilikçi çözümler arama konusunda uzmanlaşmış üç start-up şirketine yatırım yapmıştır ve gelişimlerini desteklemektedir. Dördüncü bir start-up ile başlatılan ilk proje, metabolik denge için yenilikçi bir ürün olan (normal makro besin metabolizmasına Çinko Krom desteği) Symbiosys Satylia’nın Biocodex tarafından pazarlanması, Eylül 2020’de hayata geçirilmiştir.

Ortak Hareket Ediyoruz

Biocodex son yıllardaki güçlü büyümesi ile çok yönlü ve çok disiplinli yaklaşımı proje yönetiminin merkezine koymuştur. 2019’dan bugüne, tüm departmanlarımızın ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla proje liderlerinin sayısının üç katına çıkmasıyla Biocodex’in dahili organizasyonu gelişmiştir.

Adil İlişkiler Geliştiriyoruz

Biocodex 1996’dan bugüne “İnsani Yardım” programı ile, farklı ülkelerde nadir hastalıklardan muzdarip hastaların antiepileptik ilaca erişimini kolaylaştırmıştır. Toplamda 70 ülkeden 4.000 hasta ilaçtan faydalanmıştır.
31 Ekim 2020 sayıları

Ekosistemimizle İlgileniyoruz

Biocodex uzun yıllardır, kadın ve erkek arasındaki profesyonel eşitliği teşvik etme taahhüdünü tutmaktadır. Kadınlar bugün toplam iş gücümüzün %63’ünü*, tesis yöneticilerimizin %50’sini* ve Yönetim Kurulu üyelerimizin %50’sini* oluşturur.
31 Ekim 2020 sayıları