Biocodex’de Çalışmak

Değerlerimiz

Biocodex ekiplerini harekete geçiren güç, paylaştıkları ortak değerlerdir. Bu değerleri kendileri oluşturdukları için tüm ekiplerin bir parçasıdır. Değerlerimiz Biocodex’in DNA’sına kök salmıştır. Biocodex için önemli dört değer Biocodex, bireysel ve kolektif olarak gelişmemizi sağlayan Biocodex değerlerinin elçileri oldukları için çalışanlarını takdir eder. Biocodex ekiplerini harekete geçiren güç, paylaştıkları ortak değerlerdir. Bu değerleri kendileri oluşturdukları için tüm ekiplerin bir parçasıdır. Biocodex’in DNA’sına kök salmış değerlerdir. 

Biocodex Değerleri

YENİLİK GETİRMEYE CESARET EDİYORUZ

Çözüm üretebilmek için aynı deneysel ve pragmatik ruhla, bazen yanlış sonuçlara götürse de yenilikçi yaklaşım için cesaret gösteririz.: «Test eder ve öğreniriz».

Bu değer mikrobiyota pazarında lider olmamıza, rakiplerimizden kendimizi farklılaştırmamıza ve gelecek pazar fırsatlarını öngörerek belirlememize yardımcı olur. Bu değerin, şirket içi girişimcilik, yetkilendirme ve sorumluluğun arkasındaki itici güç olması gelişmelere karşı hazırlıklı olurken büyümemizi sağlar.

ORTAK HAREKET EDİYORUZ

Büyümek, iyileşmek ve yeni bölgeler keşfetmek için birlikte daha güçlüyüz.

Kültürel ve nesil farklılıklarının ötesinde dinlemeyi, ekipler arasında deneyimlerin paylaşılmasını, geri bildirimi ve öğrenilenlerin aktarılmasını destekleriz.

Herkese ekibin bir üyesi olarak değer veririz, her çalışanı bir BIOCODEX elçisi yapmak için güvene dayalı bir ortam oluştururuz.

ADİL İLİŞKİLER GELİŞTİRİYORUZ

Tüm paydaşlarımıza sadık kalır, onlarla dürüstlük ve adalet ilkelerine göre davranırız. Bu durum birlikte çalıştığımız kişiler arasında; iş yapma ve uzun süreli ve eşitlikçi ortaklıklar oluşturma şeklimizde görünürdür. Bu değer bizi BIOCODEX içindeki çalışmalarımızda veya BIOCODEX’i temsil ederken bize yol gösterir.

Bu dört değer, bizi azimle harekete geçiren güçlerdir. Azmimizi ve ilerleyen yıllarda da devam edecek olan gelişme arzumuzu yansıtırlar. Değerlerimiz tüm BIOCODEX çalışanları ve tüm yatırımcılarımız için tasarlanmıştır. Hep birlikte yatırım yapabilir, gelişebilir, fırsatlar yakalayabilir, aramıza yeni yetenekler katabiliriz çünkü yarının bir fırsat olduğuna derinden inanıyoruz.

EKOSİSTEMİMİZLE İLGİLENİYORUZ

Birbirimize ve hastalarımızın sağlığına ve iyiliğine önem veririz. Bu durum, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini, müşterilere ve topluma yönelik yükümlülüklerin ötesinde sürekli olarak iyileştirmek için bizi yönlendirir. Bizim etik, kurumsal olarak sorumlu ve çevre dostu bir şirket olmamızı sağlar.